top of page

Persondataloven (GDPR)

Sådan foregår det i klinikken

Når du kommer første gang i klinikken vil du blive informeret om indsamling og opbevaring af dine data og der underskrives samtykkeerklæringer. Samtykket kan du til hver en tid tilbagekalde.

Ønsker du ikke at underskrive samtykket eller trækker du det tilbage kan behandlingen ikke sættes i gang eller fortsætte…

Kontakter du mig via mail, messenger eller sender en SMS skal du være opmærksom på at indsamlingen af dine data herunder dine helbredsoplysninger starter allerede her. Du vil blive påmindet om dette når du kontakter mig.

Der føres journal hvis det drejer sig om kinesiologisk behandling (lovpligtigt ifølge Lov nr 351 fra 19/5 2004 om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, §2 stk 3)

Der føres ikke journal ved clairvoyance eller afdødekontakt

De data klinikken indsamler i journalen er personoplysninger til identifikation af dig som klient herunder navn, tlf og fødselddato.

Ydermere indsamler BNJ klinikken også dine helbredsoplysninger herunder oplysninger omkring fysisk, psykisk og energimæssige symptomer, medicin, evt misbrug mhp. at udarbejde den bedst mulige behandlingsplan til dig som klient (persondatalovens § 5, 6 ,7 og 8)

Du har som klient til enhver tid ret til journalindsigt, beskrevet i persondatalovens § 31. Ligesom du har ret til at korrigere/rette de indsamlede oplysninger, persondatalovens §35 og §37

Både din journal og samtykke er i papirform og opbevares i aflåst skab i klinikken. De opbevares så længe det ønskes. Dog slettes/markuleres de senest 5 år fra sidste kontakt (sker dette skal du påregne førstegangsbehandlingsprisen når du kommer igen da der skal startes journal op på ny)

Ønsker du journaloplysninger overført til en anden behandler sker dette senest 4 uger efter du har anmodet om dette.

Er der brud på personsikkerheden iværksættes der sikkerhedsforanstaltninger straks indenfor 24-48 timer. Du informeres som klient, og datatilsynet informeres senest 72 timer efter BNJ-klinikken er bekendt med bruddet.

Har du klager over databehandlingen hos BNJ-klinikken kan du klage skriftligt til

Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, i henhold til gældende regler.

bottom of page